សេចក្តីថ្វាយ-ប្រគេន-ជូនដំណឹងស្តីពីការយាងចូលទិវង្គតរបស់សម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីកិត្តិឧទ្ទេសបណ្ឌិត ទេព វង្ស សម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

By admin Feb26,2024

By admin

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed